Kurs Instruktorski w Toruniu

Toruński Związek TKKF w porozumieniu z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego organizuje w terminie 07.03.-27.04.2014r kurs instruktora sportu i kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności łyżwiarstwo figurowe. Zgłoszenia pod adres e-mail: tkkf@maraton.pl; e.kujawa@maraton.pl

Kurs Instruktorów Sportu w specjalności

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

( uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu,

który ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego. )

Kurs odbywa się na bazie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Termin i miejsce szkolenia : 07.03. – 27.04.2014r. Toruń
Zajęcia na kursie odbywać się będą w systemie weekendowym (pt.-sob.-nd.) Koszt kursuwynosi : 1800 zł (część ogólna i specjalistyczna)

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum średnie
  • dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim
  • 2-letni staż ćwiczeń w zespole o tym samym profilu co kurs ( zaświadczenia z klubu)
  • 2 zdjęcia formatu 35 x 45 mm

 

UWAGA:

W podanym wyżej terminie i miejscu przeprowadzony zostanie jednocześnie

Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej w specjalności

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

Warunki uczestnictwa w kursie: jak wyżej

Koszt kursu: 1500 zł. (część ogólna i specjalistyczna)

Zgłoszenia i szczegółowe informacje :

TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75

tel./fax (56) 65 22 168, (56) 66 34 710, tel. kom. 501 155 850

www.maraton.pl

e-mail: tkkf@maraton.pl; e.kujawa@maraton.pl

Toruński ZwiązekTKKF jest jednostką szkolącą, wpisaną do ewidencji w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pod nr 2.04/00035/2008

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *