Puchar Łodzi

Ja się niestety nie wybieram,ale może ktoś z Was? 🙂

V PUCHAR ŁODZI AMATORÓW 2014

14-15.03.2014 r.; Łódź, Lodowisko „Bombonierka”, ul. Stefanowskiego 28, tafla o wymiarach 60×30 m

ul. Stefanowskiego 28, 90-537 Łódź

tel. 608 43 50 76, e-mail: mkl_lodz@interia.pl

3. Zasady uczestnictwa oraz regulamin dla poszczególnych kategorii:

KATEGORIA AMATORÓW – osoby, uprawiające rekreacyjnie łyżwiarstwo figurowe. W ramach tej kategorii zostaną

przeprowadzone następujące konkurencje:

 Soliści/Solistki – program dowolny – konkurencja zostanie rozegrana w trzech klasach:

 Soliści/Solistki – program interpretacyjny – maksymalny czas trwania do 1:40 min, ale może być krótszy.

 Klasa „Bronze” – maksymalny czas trwania do 1:50 min, ale może być krótszy, wymagane elementy:

­ maksymalnie 4 elementy skokowe, tylko skoki pojedyncze bez Axla, dozwolone maksymalnie

3 kombinacje lub sekwencje skoków (w tym jedna może zawierać 3 skoki, pozostałe 2 skoki), kombinacja

lub sekwencja skoków może składać się z tych samych skoków lub różnych, dany rodzaj skoku można

powtórzyć tylko w kombinacji/sekwencji;

­ maksymalnie 2 piruety, dozwolone kombinacje piruetów. Minimalna wymagana ilość obrotów

­ sekwencja choreograficzna (spirale, kroki) wykorzystująca całą powierzchnię lodowiska.

 Klasa „Silver” – maksymalny czas trwania do 2:10 min, ale może być krótszy, wymagane elementy:

­ maksymalnie 5 elementów skokowych, tylko skoki pojedyncze łącznie z Axlem, dozwolone maksymalnie 3

kombinacje lub sekwencje skoków (w tym jedna może zawierać 3 skoki, pozostałe

2 skoki), kombinacja lub sekwencja skoków może składać się z tych samych skoków lub różnych, dany

rodzaj skoku można powtórzyć tylko w kombinacji/sekwencji;

­ maksymalnie 3 różne piruety, w tym co najmniej jedna kombinacja, dozwolony skok do piruetu. Minimalna

wymagana ilość obrotów w pozycji – 2;

­ sekwencja choreograficzna (spirale, kroki) wykorzystująca całą powierzchnię lodowiska.

 Klasa „Gold” – maksymalny czas trwania do 2:40 min, ale może być krótszy, wymagane elementy:

­ maksymalnie 6 elementów skokowych, skoki pojedyncze lub podwójne łącznie z Axlem, dozwolone

maksymalnie 3 kombinacje lub sekwencje skoków (w tym jedna może zawierać 3 skoki, pozostałe

2 skoki), kombinacja lub sekwencja skoków może składać się z tych samych skoków lub różnych, dany

rodzaj skoku można powtórzyć tylko w kombinacji/sekwencji;

­ maksymalnie 3 różne piruety, w tym co najmniej jedna kombinacja piruetów ze zmianą nogi (min.

8 obrotów) oraz skok do piruetu (min. 4 obroty). Minimalna wymagana ilość obrotów w pozycji – 2;

­ sekwencja choreograficzna (spirale, kroki) wykorzystująca całą powierzchnię lodowiska.

Ponadto, klasy zostaną podzielone na grupy wiekowe:

 Junior I – urodzeni po 30.06.1998

 Junior II urodzeni pomiędzy 01.07.1998 -30.06.1975

 Senior I urodzeni pomiędzy 01.07.1975 -30.06.1985

 Senior II urodzeni pomiędzy 01.07.1965-30.06.1975

 Senior III urodzeni pomiędzy 01.07.1955-30.06.1965

 Senior IV urodzeni pomiędzy 01.07.1945-30.06.1955

 Senior V urodzeni do 30.06.1945

Minimalna ilość zawodników w klasie – 3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości zawodników w klasie

organizator może łączyć grupy wiekowe w poszczególnych klasach.

Program powinien spełniać poniższe wymagania:

1/2

­ program ma polegać na interpretacji wybranego tematu muzycznego;

­ elementy dozwolone bez ograniczeń ilościowych: kroki i spirale;

­ maksymalnie 2 skoki, maksymalnie 2 piruety;

­ dozwolona jest muzyka z wokalem;

­ w konkurencji nie ma podziału na grupy wiekowe.

Program interpretacyjny oceniany jest wyłącznie za komponenty przez sędziów oceny.

 Tańce obowiązkowe – dowolnie wybrany taniec obowiązkowy

 Taniec dowolny – maksymalny czas trwania do 2:40 min, ale może być krótszy, program może zawierać

podnoszenia taneczne, piruety taneczny i sekwencję kroków, dozwolona jest muzyka z wokalem.

 Pary sportowe – program dowolny, maksymalny czas trwania do 2:50 min, ale może być krótszy. Program

może zawierać maksymalnie 8 wybranych elementów z wymienionych poniżej:

­ maksymalnie 2 różne podnoszenia, niedozwolone tzw. wysokie podnoszenia (podnoszenie powyżej głowy

­ maksymalnie 1 kombinacja lub sekwencja skoków z dwoma lub trzema skokami;

­ maksymalnie 1 skok wyrzucany;

­ maksymalnie 1 piruet parowy, dozwolony w kombinacji;

­ maksymalnie 1 spirala parowa typu pivot ;

­ maksymalnie 1 sekwencja choreograficzna (spirale, kroki) wykorzystująca całą powierzchnię lodowiska.

 Show Duo – program dowolny, maksymalny czas trwania do 2:50, ale może być krótszy. W konkurencji muszą

brać udział dwie osoby, nie ma wymagań regulaminowych. Program oceniany jest wyłącznie za komponenty

przez sędziów oceny. W konkurencji nie ma podziału na grupy wiekowe.

 Tańce obowiązkowe solo – dowolnie wybrany taniec obowiązkowy /dwie sekwencje/, do dowolnie wybranego

podkładu muzycznego w określonym rytmie i tempie wybranego tańca obowiązkowego wg regulaminu ISU

wykonywany solo. W konkurencji nie ma podziałów na płeć i grupy wiekowe.

KATEGORIA MASTERS – kategoria dla byłych zawodników, którzy zakończyli starty w zawodach dla

wyczynowców, w tej kategorii nie ma podziałów wiekowych:

 Konkurencja solistów/solistek – program dowolny

 Konkurencja tańców na lodzie – taniec obowiązkowy, short dance lub taniec dowolny

 Konkurencja par sportowych – program dowolny

Nie ma wymagań regulaminowych. Program oceniany jest wyłącznie za komponenty przez sędziów oceny.

Maksymalny czas trwania programu do 3:10 min, ale może być krótszy.

4. Pozostałe informacje związane z uczestnictwem w zawodach:

Muzykę należy dostarczyć na płycie CD w trakcie losowania kolejności startów, muzyka z wokalem dozwolona jest

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator ma prawo łączyć kategorie wiekowe;

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, które należy przekazać do Biura Zawodów w trakcie

Program minutowy prześlemy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.

5. Termin przesyłania zgłoszeń 05.03.2014r.

Koszty organizacji zawodów pokrywa MKŁ. Opłata startowa wynosi 100 zł płatna przelewem na rachunek

MKŁ Łódź w Invest Bank O/Łódź z podaniem nazwiska uczestnika, nazwy klubu oraz konkurencji/klasy.

Nr konta: 95 1680 1206 0000 3000 0300 9404, płatne do dnia 08.03.2014 r.

partnera) i podnoszenie twistowe;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *